Foto album Hattrick

De regeling Buurtsportcoaches / De regeling Combinatiefunctionarissen

De Impuls Brede School, Sport & Cultuur wordt uitgevoerd onder de regie van de gemeenten. De gemeenten ontvangen een bijdrage van de rijksoverheid en ‘matchen’ dit met eigen middelen. Binnen de impuls regeling worden een drietal belangrijke doelstellingen nagestreefd binnen het werkgebied sport:

  • Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sportaanbod in zowel het primair als voortgezet onderwijs;
  • De versterking van sportverenigingen, waar het gaat om hun maatschappelijke functie;
  • Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen.

De regeling ‘Buurtsportcoaches’ biedt gemeenten de mogelijkheid sport- en beweegaanbod te creëren voor alle inwoners, van jong tot oud. De regeling is een aanvulling op de combinatiefunctieregeling. De belangrijkste uitbreiding is dat de buurtsportcoach activiteiten organiseert voor iedereen, niet alleen voor jeugd.

Mocht u na het lezen van alle informatie eens met ons van gedachten willen wisselen, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Combinatiefuncties Sport en Onderwijs

Sport en bewegen is voor iedereen van groot belang. Maar voor de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling van de jeugd nu des te meer. Daarom is de regeling combinatiefunctionarissen in het leven geroepen. Hattrick heeft het initiatief genomen deze impuls te ondersteunen. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden Hattrick zou kunnen bieden bij de implementatie van combinatiefunctionarissen in uw gemeente.

Werkgeverschap

Vanaf het moment dat de handtekening onder het bestuurlijk akkoord van de Impuls Brede School, Sport en Cultuur staat, zijn werkgeverschap en BTW belangrijke items. Kenmerkend voor de combinatiefunctionaris is dat deze bij één (formele) werkgever in dienst is en bij meerdere (materiële) werkgevers werkzaam. Een belangrijk vraagstuk binnen het regelen van het werkgeverschap is de BTW regeling. In een aantal gevallen dient BTW afgedragen te worden, waarbij dit in de praktijk veelal ten koste gaat van het aantal uitvoeringsuren.

Waarom het werkgeverschap combinatiefunctionarissen bij Hattrick

  • Expertise in sportuitvoering en -coördinatie, zowel tijdens, tussen als naschools. Tevens expertise op het gebied van verenigingsondersteuning;
  • Ervaring / relatie met de grootste betrokken partners: gemeente, sportverenigingen, scholen en BSO’s;
  • Gemeente overschrijdend en dus zijn docenten met specifieke kennis breed inzetbaar en uitwisselbaar;
  • Onafhankelijke organisatie voor het werkgeverschap;
  • CAO - sport;
  • Geen BTW verplichting;
  • Ziektevervanging.