Foto album Hattrick

Over Ons

Stichting Hattrick

Hattrick is een non-profit organisatie die zich heeft gespecialiseerd in de uitvoering en  coördinatie van sportstimuleringsactiviteiten met als doelen het vergroten van sportdeelname op diverse niveaus, gebruikmakend van de sociaal-maatschappelijke en sociaal-educatieve waarde van sport en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van mensen.  Hattrick is voornamelijk Drechtstedelijk georiënteerd en heeft als belangrijkste opdrachtgevers gemeenten, onderwijs en kinderopvang. Maar ook voor andere organisaties en instellingen verzorgt Hattrick diverse sportactiviteiten.

Projectmatig & Incidenteel

Hattrick is een organisatie die breed ingericht is om sportprojecten te coördineren en/of uit te voeren. Hattrick heeft de ervaring en expertise op beleidsmakend- en operationeel niveau en is uitstekend in staat om maatwerk te leveren. Dit betekent in de  praktijk dat we structurele activiteiten voorzien van enthousiaste, gekwalificeerde en gemotiveerde sportdocenten. Hierbij kan gedacht worden aan schoolse en naschoolse sportactiviteiten, sportactiviteiten binnen de kinderopvang en verschillende sportkennismakingstrajecten. Daarnaast heeft Hattrick de menskracht om eenmalige sportevenementen neer te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan wijkfeesten, workshops.

Sport als onderdeel van de samenleving

Hattrick probeert met haar activiteiten een koppeling te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen de programmering hebben onderwerpen als gezonde leefstijl, sociaal-pedagogische componenten, integratie en welzijn een belangrijke rol. Hattrick is dan ook in staat om naast sport als middel juist ook sport als doel in te zetten (tegengaan overgewicht, sportparticipatie bevorderen, bevordering integratie, versterken sociale cohesie etc.). Vanwege deze veelzijdige expertise is Hattrick uw partner voor de sportclinics.

Speelveld Hattrick

Hattrick heeft als voornaamste opdrachtgevers gemeenten, onderwijs en kinderopvang. Voor de gemeente is Hattrick een uitvoerend partner die het beleid de juiste handen en voeten geeft. Voor het onderwijs verzorgt Hattrick verschillende schoolse en naschoolse sportactiviteiten en tot slot is Hattrick de partner voor de  organisatie van sportbeoefening binnen de kinderopvang. Echter, wij gaan tevens de sportieve uitdaging aan buiten dit speelveld. Wij hopen hierdoor uw interesse gewekt te hebben.

Waar staat Hattrick voor?

  • Expertise in sportuitvoering & coördinatie
  • Gekwalificeerd & professioneel sportkader
  • CAO - sport
  • Innovatieve sportprojecten
  • Vakkundig opgebouwde sportlessen, aangepast aan de belevingswereld van de doelgroep
  • Breed georiënteerd op sport- en spelgebied
  • Verhuur van sport- en spelmateriaal
  • Sport als onderdeel van de samenleving
  • Ruime ervaring met de grootste betrokken partners: gemeenten, sportverenigingen, scholen en kinderopvangorganisaties

Naast de stichting hebben we nog 2 bedrijfstakken, namelijk; Hattrick Outdoor en Paintball Zone. Op zoek naar leuk uitje of kinderfeestje, neem dan een kijkje op deze websites!

 

Meer weten over Stichting Hattrick?

bel 078-6450039 of mail contact@hattricksport.nl