Stichting Hattrick

Stichting Hattrick brengt mensen in de Drechtsteden in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat doet Hattrick door maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen, organiseren en coördineren waarbij sport de rode draad vormt. Doel is om mensen sportplezier te geven, ze (weer) te laten meedoen in de maatschappij en kansen en perspectief te bieden om zich te ontwikkelen. Onze ambitie is om de komende jaren hieraan mede vorm te geven door vraag en aanbod bij elkaar te brengen als het gaat om stageplekken, participatiewerkplekken en vrijwilligersinzet.

Door haar jarenlange ervaring en brede maatschappelijke netwerk is Stichting Hattrick het kenniscentrum op het gebied van sport in de Drechtsteden. Belangrijke opdrachtgevers zijn gemeenten, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen. Ook voor andere organisaties en instellingen, die de kracht van sport willen inzetten om maatschappelijke deelname te bevorderen, kan Hattrick sportprojecten en –activiteiten mede ontwikkelen, coördineren en uitvoeren.

Sport als onderdeel van de samenleving

Hattrick probeert met haar activiteiten een koppeling te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen de programmering hebben onderwerpen als gezonde leefstijl, sociaal-pedagogische componenten, integratie en welzijn een belangrijke rol. Hattrick is dan ook in staat om naast sport als middel juist ook sport als doel in te zetten (tegengaan overgewicht, sportparticipatie bevorderen, bevordering integratie, versterken sociale cohesie, etc.). Vanwege deze veelzijdige expertise is Hattrick uw partner voor het benutten van de kracht van sport.

Waar staat Hattrick voor?

 • Expertise in sportuitvoering & coördinatie

 • Gekwalificeerd & professioneel sportkader

 • CAO – sport

 • Innovatieve sportprojecten

 • Vakkundig opgebouwde sportlessen, aangepast aan de belevingswereld van de doelgroep

 • Breed georiënteerd op sport- en spelgebied

 • Verhuur van sport- en spelmateriaal

 • Sport als onderdeel van de samenleving

 • Ruime ervaring met de grootste betrokken partners: gemeenten, sportverenigingen, scholen en kinderopvangorganisaties

Meer weten over Stichting Hattrick?

Waar staat Hattrick voor?

 • Expertise in sportuitvoering & coördinatie

 • Gekwalificeerd & professioneel sportkader

 • CAO – sport

 • Innovatieve sportprojecten

 • Vakkundig opgebouwde sportlessen, aangepast aan de belevingswereld van de doelgroep

 • Breed georiënteerd op sport- en spelgebied

 • Verhuur van sport- en spelmateriaal

 • Sport als onderdeel van de samenleving

 • Ruime ervaring met de grootste betrokken partners: gemeenten, sportverenigingen, scholen en kinderopvangorganisaties

Meer weten over Stichting Hattrick?