Foto album Hattrick

Hattrick, de gemeentelijk sportpartner

Als gemeente wilt u graag de regie voeren over de verschillende beleidsterreinen. Hattrick is een organisatie die is gespecialiseerd in de coördinatie en uitvoering van sportieve projecten. Hattrick beschikt over een goed netwerk met daarbij de aanwezige ervaring en expertise om sportieve projecten goed weg te zetten. Daarnaast kunnen wij de gemeente ondersteuning in de ontwikkeling van sportief beleid. Inmiddels hebben veel gemeenten de weg naar Hattrick al gevonden voor ondersteuning, kwaliteitsverbetering en nieuwe initiatieven.

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden is hieronder een korte opsomming te vinden. Bent u benieuwd naar wat Hattrick voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Uitoering/Coordinatie sportstimuleringsprojecten

Zoekt u meer uitvoerende handen voor uw sportbeleid? Hattrick is een organisatie die breed ingericht is om sportstimuleringsprojecten, zoals Dagarrangementen, Bredeschool-concepten, projecten in het kader van een Gezonde Leefstijl (Lekker Fit / Kies voor Hart en Sport), te coördineren en/of uit te voeren. Hattrick heeft de ervaring en expertise op beleidsmakend en operationeel niveau en is uitstekend in staat om maatwerk te leveren.

Sportmakelaar

Komt u tijd of kennis te kort om sportverenigingen extra ondersteuning te bieden? Hattrick kan de sportvereniging een handje helpen! Bij verenigingsondersteuning die Hattrick de vereniging kan bieden, ligt het accent op het verhelpen van management- en organisatorische problemen binnen de sportvereniging. Verenigingen hebben regelmatig behoefte om van gedachten te wisselen over het opzetten van beleid, deskundigheidsbevordering van vrijwiligers, organiseren en uitvoeren van nevenactiviteiten en de opvang en integratie van bijzondere doelgroepen. Wij zorgen graag voor hulp en ondersteuning.

Sportevenementen

Zoekt u binnen uw gemeente naar een leuke sportieve invulling van een dag of dagdeel? Hattrick denkt met u mee en neemt de gehele organisatie voor haar rekening. Het sportevenement kan gericht zijn op een specifieke sport of juist thematisch zijn. Hierbij kan men denken aan een sportieve zomerdag of een sportieve invulling van vakantie activiteiten.

< Terug naar Ons Speelveld