Foto album Hattrick

Ons Speelveld

Hattrick heeft als voornaamste opdrachtgevers gemeenten, onderwijs en kinderopvang. Voor de gemeente is Hattrick een uitvoerend partner die het beleid de juiste handen en voeten geeft. Voor het onderwijs verzorgt Hattrick verschillende schoolse en naschoolse sportactiviteiten en tot slot is Hattrick de partner voor de  organisatie van sportbeoefening binnen de kinderopvang.

Hieronder zullen weergeven welkde diensten Hattrick kan leveren:

Hattrick, de gemeentelijk sportpartner

Als gemeente wilt u graag de regie voeren over de verschillende beleidsterreinen. Hattrick is een organisatie die is gespecialiseerd in de coördinatie en uitvoering van sportieve projecten. Hattrick beschikt over een goed netwerk met daarbij de aanwezige ervaring en expertise om sportieve projecten goed weg te zetten. Daarnaast kunnen wij de gemeente ondersteuning in de ontwikkeling van sportief beleid. Inmiddels hebben veel gemeenten de weg naar Hattrick al gevonden voor ondersteuning, kwaliteitsverbetering en nieuwe initiatieven. Klik hier voor een indruk van onze mogelijkheden!

Sport op school

Niet alleen is sport leuk, het levert ook nog een unieke bijdrage aan de opvoeding en persoonlijke ontwikkeling van een individu. Daarnaast is voor sport een prominente rol weggelegd in de aanpak van bewegingsarmoede en overgewicht onder jongeren. Kortom: met sport kan men dus niet (vroeg) genoeg in aanraking komen.

Sinds jaar en dag wordt sport ingezet binnen het basisonderwijs. Voor een passend en kwalitatief sportaanbod binnen uw school biedt Hattrick u graag haar expertise. Klik hier voor een indruk van onze mogelijkheden.

Sport en bewegen bij de kinderopvang

Ook voor kinderopvangorganisaties is sport een vaak ingezet middel om een goede invulling te geven aan de tijdsbesteding van kinderen tijdens de opvangperiode. Hattrick is de geschikte partner om deze sportactiviteiten vorm te geven. Of het nu om eenmalige, wekelijkse of dagelijkse sportactiviteiten gaat, Hattrick heeft ruime ervaring in de uitvoering en coördinatie hiervan. Klik hier voor een indruk van onze mogelijkheden.

Sport in de wijk of buurt

Of u nu lid bent van een wijkplatform, buurtcomité, bewonerscommissie, winkeliersvereniging, speeltuinvereniging of beleidsambtenaar bent bij een gemeente, uw organisatie organiseert vast en zeker regelmatig activiteiten in uw wijk of buurt. Hattrick is in staat om de organisatie en invulling van dergelijk (sport)activiteiten voor haar rekening te nemen. Klik hier voor een indruk van onze mogelijkheden.